AKSJON RUSKEN 2001

Er en ryddeaksjon i de offentlige rom. Det være seg lekeplasser, friområder, gangveger, badeplasser, balløkker og lignende arealer.

Aksjonen er et samarbeid mellom lag og foreninger (velforeninger, borettslag, m. fl.) skoler, barnehager, bydelshus, enkeltpersoner og driftsavd., park- og friluftsseksjonen.

Når er aksjonsperioden?

Uke 16 og 17 (Tirsdag 17. april - Lørdag 28. april).

Hvordan gjør vi det?

Skoler, barnehager, lag og foreninger m.fl. rydder søppel i de offentlige rom (friområder, friluftsområder, lekeplasser, aktivitetsarealer osv.)

Avfallet sorteres ved rydding. Plast, papir og lignende samles i sekker, større ting legges i hauger.

Organisk materiale som greiner, paller og lignende samles i egne hauger.

Kommunen kjører bort søppel som er ryddet sammen ( vi vil ha transportpersonell på jobb om lørdagen)

Kommunen vil stille nødvendige sekker og hansker til disposisjon.

Sekker og hansker kan hentes på bydelshusene, Bleikemyr, Gamle Slaktehuset og Hemmingstad tirsdag,  onsdag og torsdag i tidsrommet kl 09.00 - 15.00 og 17.00 - 22.00 i aksjonsperioden. Legg merke til at vi i år har gått bort i fra ordningen med hansker.

Følgende personer kontaktes vedr. innsamling av avfall:

Hva aksjon rusken ikke er?

Loftsrydding, kjellerrengjøring eller rydding av overskuddsmateriell i garasjen.

Rydding av greiner, kvist, busker og lignende fra hager og friområder (Kommunen har planer om å åpne greinmottak senere i år.)